Igor Lyashkov

Igor Lyashkov

Deputy director, STC Chimvest of The Ministry of Industry and Trade (Minpromtorg)